Політика конфіденційності

Дана політика конфіденційності відноситься до сайту з доменним ім’ям odontosfera.ua і його піддоменів. Сторінка містить відомості про те, яку інформацію адміністрація сайту або треті особи можуть отримувати, коли користувач (ви) відвідуєте його.

Використання сайту odontosfera.ua означає беззастережну згоду користувача з цією Політикою і зазначеними в ній умовами обробки його персональної інформації; в разі незгоди з цими умовами користувач повинен утриматися від використання даного ресурсу.

1. Персональна інформація користувачів, яку отримує і обробляє сайт odontosfera.ua

1.1. В рамках цієї Політики під «персональними даними користувача» розуміються:

1.1.1. Персональна інформація, яку користувач надає про себе самостійно при залишенні заявки, здійсненні покупки, реєстрації (створення облікового запису) або в іншому процесі використання сайту.

1.1.2 Дані, які автоматично передаються сайтом odontosfera.ua в процесі його використання за допомогою встановленого на пристрої користувача програмного забезпечення, в тому числі IP-адреса, інформація з cookie, інформація про браузер користувача (чи іншої програми, за допомогою якої здійснюється доступ до сайту), час доступу, адреса запитуваної сторінки.

1.1.3. Дані, які надаються сайту, з метою здійснення надання послуг та / або продажу товару та / або надання інших цінностей для відвідувачів сайту, відповідно до діяльності даного ресурсу:

  • ім’я
  • електронна пошта

1.2. Справжня Політика може бути застосована тільки до сайту odontosfera.ua і не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які користувач може перейти по посиланнях, доступним на сайті odontosfera.ua. На таких сайтах у користувача може збиратися або запитуватися інша персональна інформація, а також можуть відбуватися інші дії.

1.3. Сайт в загальному випадку не перевіряє достовірність персональної інформації, наданої користувачами, і не здійснює контроль за їх дієздатністю. Однак сайт odontosfera.ua виходить з того, що користувач надає достовірну та достатню персональну інформацію з питань, що пропонуються в формах теперішнього ресурсу, і підтримує цю інформацію в актуальному стані.

2. Цілі збору і обробки персональної інформації користувачів

2.1. Сайт збирає і зберігає тільки ті персональні дані, які необхідні для надання послуг та / або продажу товару та / або надання інших цінностей для відвідувачів сайту odontosfera.ua.

2.2. Персональну інформацію користувача можна використовувати в наступних цілях:

2.2.1 Зв’язок з користувачем, в тому числі напрямок повідомлень, запитів та інформації, що стосуються використання сайту, надання послуг, а також обробка запитів і заявок від користувача

3. Умови обробки персональної інформації користувача і її передачі третім особам

3.1. Сайт odontosfera.ua зберігає персональну інформацію користувачів відповідно до внутрішніх регламентами конкретних сервісів.

3.2. Відносно персональної інформації користувача зберігається її конфіденційність, крім випадків добровільного надання користувачем інформації про себе для загального доступу необмеженому колу осіб.

3.3. Сайт odontosfera.ua вправі передати персональну інформацію користувача третім особам в наступних випадках:

3.3.1. Користувач висловив свою згоду на такі дії, шляхом згоди виразилося у наданні таких даних;

3.3.2. Передача необхідна в рамках використання користувачем певного сайту odontosfera.ua, або для надання товарів і/або надання послуги користувачеві;

3.3.3. Передача передбачена українським або іншим відповідним законодавством в рамках встановленої законодавством процедури;

3.3.4. З метою забезпечення можливості захисту прав і законних інтересів сайту odontosfera.ua або третіх осіб у випадках, коли користувач порушує Угода сайту odontosfera.ua.

3.4. При обробці персональних даних користувачів сайт odontosfera.ua керується законом України «Про захист персональних даних».

4. Зміна користувачем персональної інформації

4.1. Користувач може в будь-який момент змінити (оновити, доповнити) надану їм персональну інформацію або її частина, а також параметри її конфіденційності, залишивши заяву на адресу адміністрації сайту на e-mail info@odontosfera.ua

4.2. Користувач може в будь-який момент, відкликати свою згоду на обробку персональних даних, залишивши заяву на адресу адміністрації сайту на e-mail info@odontosfera.ua

5. Заходи, що застосовуються для захисту персональної інформації користувачів

Сайт приймає необхідні і достатні організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій з нею третіх осіб.

6. Зміна Політики конфіденційності. чинне законодавство

6.1. Сайт має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності. При внесенні змін до актуальної редакції вказується дата останнього оновлення. Нова редакція Політики вступає в силу з моменту її розміщення, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики. Чинна редакція завжди знаходиться на сторінці за адресою http://odontosfera.ua/uk/politika-konfidentsialnosti

6.2. До цій Політиці і відносинам між користувачем і Сайтом, що виникають у зв’язку із застосуванням Політики конфіденційності, застосовується законодавство України.

7. Зворотній зв’язок. Питання та пропозиції

7.1. Всі пропозиції або питання з приводу цієї Політики слід направляти на e-mail info@odontosfera.ua.